Original Pomade

    550,000

    • Khả năng giữ nếp: 3/5 với thời gian giữ nếp tốt
    • Độ bóng hoàn thiện cao, không làm bóng tóc
    • Khả năng làm sạch dễ dàng với thành phần gốc nước
    • Dễ dàng Re-style, tạo kiểu sau khi đội mũ bảo hiểm