Tag Archives: Mane-Man Ultra Matt Paste

Đánh giá “siêu phẩm” Mane Man Ultra Matt Paste đến từ Australia

Bên cạnh việc quan tâm hôm nay ăn gì, mặc gì và lên đồ như thế nào cho thật phong cách và thật hấp dẫn, thì các chàng chai của chúng ta cũng là những người rất sành chơi về tóc, minh chứng cho điều ấy là sự đầu tư mạnh tay của các “Pờ-rồ” […]